Административна дейност

Административна дейност

ОТЧЕТНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФАКУЛТЕТ <ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ> ЗА 2015-2016 УЧ. Г.

Отчет на Факултет <Информационни науки>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Отчет на Катедра <Информационни системи и технологии>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

Отчет на Катедра <Компютърни науки>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Отчет на Катедра <Национална сигурност>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

 

ОТЧЕТНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФАКУЛТЕТ <ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ> ЗА 2014-2015 УЧ. Г.

Отчет на Факултет <Информационни науки>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Отчет на Катедра <Информационни системи и технологии>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

Отчет на Катедра <Компютърни науки>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

 

  

ОТЧЕТНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФАКУЛТЕТ <ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ> ЗА 2013-2014 УЧ. Г.

Отчет на Факултет <Информационни науки>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Отчет на Катедра <Информационни системи и технологии>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

Отчет на Катедра <Компютърни науки>

  

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФАКУЛТЕТ <ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ> ЗА 2012-2013 УЧ. Г.

Отчет на Факултет <Информационни науки>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Отчет на Катедра <Информационни системи и технологии>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

Отчет на Катедра <Компютърни науки>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ

ПО АНКЕТНА КАРТА ЗА ЗАВЪРШВАЩИ ОКС <БАКАЛАВЪР> И ОКС <МАГИСТЪР>

Aнкетно проучване на завършващи студенти през 2015/2016 уч.г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Aнкетно проучване на завършващи студенти през 2014/2015 уч.г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Aнкетно проучване на завършващи студенти през 2012/2013 уч.г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

ПО АНКЕТНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

По примерни данни

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

 

 

 

Факултет по информационни науки към УниБИТ © 2017