АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Административна дейност

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ

ПО АНКЕТНА КАРТА ЗА ЗАВЪРШВАЩИ ОКС <БАКАЛАВЪР> И ОКС <МАГИСТЪР>

Aнкетно проучване на завършващи студенти през 2015/2016 уч.г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Aнкетно проучване на завършващи студенти през 2014/2015 уч.г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Aнкетно проучване на завършващи студенти през 2012/2013 уч.г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

ПО АНКЕТНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Обща информация

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!