БАЛООБРАЗУВАЩИ ДИСЦИПЛИНИ

БАЛООБРАЗУВАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ОКС <БАКАЛАВЪР> И ОКС <БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР> ЗА 2017/2018 Г.

Балообразуващи дисциплини за специалност <Информационно брокерство>, ОКС <Бакалавър след професионален бакалавър> 2016/2017 г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!