Балообразуващи дисциплини

Балообразуващи дисциплини за допускане за разработка на дипломна работа

БАЛООБРАЗУВАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ОКС <БАКАЛАВЪР> И ОКС <БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР> ЗА 2017/2018 Г.

Балообразуващи дисциплини за специалност <Компютърни науки> 2016/2017 г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Балообразуващи дисциплини за специалност <Информационно брокерство>, ОКС <Бакалавър> 2016/2017 г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Балообразуващи дисциплини за специалност <Информационно брокерство>, ОКС <Бакалавър след професионален бакалавър> 2016/2017 г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Балообразуващи дисциплини за специалност <Информационна сигурност> 2016/2017 г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Балообразуващи дисциплини за специалност <Национална сигурност и културно-историческо наследство> 2016/2017 г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

 

 

Факултет по информационни науки към УниБИТ © 2017