ЗА ДИПЛОМАНТИ

БАЛООБРАЗУВАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ОКС <БАКАЛАВЪР> И ОКС <БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР> ЗА 2017/2018 Г.

Балообразуващи дисциплини за специалност <Информационно брокерство>, ОКС <Бакалавър след професионален бакалавър> 2016/2017 г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

 

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА 2017/2018 УЧ. Г.

Конспект за Държавен изпит за специалност <Информационно брокерство>, ОКС <Бакалавър след професионален бакалавър> 2016-2017 г.

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

Конспект за Държавен изпит за специалност <Информационна сигурност> 2016-2017 г.

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Конспект за Държавен изпит за специалност <Национална сигурност и КИН> 2016-2017 г.

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!