СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР"

РЕДОВНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2018/2019 г.

Професионално направление "ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"

I курс  - Поток 1 (ГРУПИ)

I курс  - Поток 2 (ГРУПИ)

 

II курс  - Поток 1

II курс  - Поток 2

Професионално направление "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО
ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

ЗАДОЧНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2018/2019 г.


Планираните занятия за ЗИМЕН семестър 2018/2019 г. в ЗАДОЧЕН курс на обучение приключиха.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "МАГИСТЪР"