СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

ОКС "БАКАЛАВЪР" - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ.

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 02.03.2018 г. ДО  23.03.2018 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС В ПОТОЦИ И ГРУПИ

 

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс (ГРУПИ) - Поток 1 

I курс (ГРУПИ) - Поток 2 

                      

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 

I курс  - (ГРУПИ)

 

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ>

II курс - III курс - IV курс

  

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО>

II курс - III курс - IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ>

II курс - III курс - IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <КОМПЮТЪРНИ НАУКИ>

II курс - III курс - IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ>

II курс - III курс - IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО>

II курс - III курс - IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ>

II курс - III курс - IV курс

 

 

ОКС  "БАКАЛАВЪР" - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС В ПОТОЦИ И ГРУПИ

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс (ГРУПИ) 

                      

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ>

II курс - III курс - IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО>

 II курс - III курс - IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ>

 II курс - III курс - IV курс

 

СПЕЦИАЛНОСТ <КОМПЮТЪРНИ НАУКИ>

 II курс - III курс - IV курс

 

СПЕЦИАЛНОСТ <ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ>

 II курс - III курс - IV курс

СПЕЦИАЛНОСТ <НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО>

 II курс - III курс - IV курс

 

СПЕЦИАЛНОСТ <НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ>

 II курс - III курс - IV курс