Заявление за дипломна работа
Пролетна практика в SAP Старт: 15 март, продължителност: 4 седмици (гъвкаво работно време)
Трупай практически опит и работи с професионалисти по реален софтуерен проект. Научи повече ТУК!
БЕЗПЛАТЕН СОФТУЕР ЗА СТУДЕНТИ НА УНИБИТ
Провери на: https://unibit.onthehub.com
СЕРТИФИЦИРАЙТЕ СЕ В АКАДЕМИИТЕ НА УНИБИТ
за повече информация се обадете се на ☎️ +359 2 970 85 99
ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ХРАНИЛИЩЕ СЪС СТУДЕНТСКИ РАЗРАБОТКИ
Открий своята област в Хранилището!
ПРОГРАМА "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"
Регистрирай се в системата и трупай стаж по специалността си!
ЮНЕСКО МЕЖДУФАКУЛТЕТСКА КАТЕДРА “ИКТ В БИБЛИОТЕЧНИТЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО” ПРИ УНИБИТ
Научи повече на официалния сайт на катедрата (https://unesco.unibit.bg/)
ИМАТЕ НУЖНИТЕ УМЕНИЯ, НО НЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ?
Валидирайте своите знания и получете удостоверение за професионална квалификация! Научете повече на https://cpo.unibit.bg/index.php/validirane-na-znaniq
20 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УНИБИТ 20 години специалност „Информационни технологии“ в УниБИТ
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА ГОДИШНИНАТА ...

По повод честването на 20...

Прочети още...

Заявление за дипломна работа

Adobe Systems

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 (ЗА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА)

 

 

От.....................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на студента)

специалност...................................................................................................................................

ОКС Магистър, курс............................................, редовно / задочно форма на обучение,

фак.№.............................учебна.....................................година

 

Научен ръководител:.....................................................................

(име и фамилия)

Тема на магистърската теза:..........................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Променена тема:.............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

 

Дата:............................

 

Рецензент:.........................................................................................................................................

(име и фамилия, месторабота и длъжност)

 

Подпис...............................                                                           Подпис:.........................................

(дипломант)                                                                              (научен ръководител)

                                                                                                      

        Подпис:......................................                        (ръководител програма)

 

* Молбата се предава на ръководителя на програмата.