Учебни планове

Учебни планове

Фигура 1: Фундаментални дисциплини за Направление 4.6. 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС <БАКАЛАВЪР>- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС <БАКАЛАВЪР>- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС <БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР>

Учебни планове за специалност <Информационни технологии> - 2016-2017 уч. г.

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Учебни планове за специалност <Информационно брокерство> - 2016-2017 уч. г.

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

 

Факултет по информационни науки към УниБИТ © 2017