УЧЕБЕН ПРОЦЕС

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКС <БАКАЛАВЪР> - РЕДОВНО, ЗАДОЧНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

График за ОКС <Бакалавър>- редовно и задочно обучение за 2016/2017 учебна година

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

03.10.2016
23.12.2016

12

09.02.2017
26.02.2017

06.03.2017
12.03.2017

25.09.2017
30.09.2017

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

27.02.2017
28.05.2017

13

01.06.2017
18.06.2017

19.06.2017
29.06.2017

25.09.2017
30.09.2017

4-ти курс
27.02.2017
05.05.2017

4-ти курс
08.05.2017
21.05.2017

4-ти курс
01.06.2017
06.06.2017

4-ти курс
19.06.2017
23.06.2017

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

07.09.2016
29.09.2016

05.12.2016
16.12.2016

06.03.2017
12.03.2017

25.09.2017
30.09.2017

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.02.2017
21.02.2017

08.05.2017
21.05.2017

19.06.2017
29.06.2017

25.09.2017
30.09.2017

 

 

4-ти курс
01.06.2017
09.06.2017

4-ти курс
19.06.2017
23.06.2017

График за ОКС <Бакалавър>- дистанционно обучение за 2016/2017 учебна година

 

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
03.10.2016 г. – 23.12.2016 г.

12

30.01.2017г. – 12.02.2017г.

20.02.2017г. – 26.02.2017г.

25.09.2017г. – 30.09.2017г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
13.02.2017 г. – 14.05.2017 г.

13

22.05.2017г. – 04.06.2017г.

05.06.2017 г. – 11.06.2017г.

25.09.2017г. – 30.09.2017г.

 

* Дистанционната форма за ОКС „бакалавър“ е въведена от 2014/2015 учебна година. Защитите на първия випуск ще са през 2017/2018 учебна година.

 

Сесии за Държавни изпити и дипломни работи

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

Редовна сесия

Поправителна сесия

03.07.2017 – 07.07.2017

09.10.2017 – 13.10.2017

 

Сметка за внасяне на такси към УниБИТ

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

  

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКС <БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР>

 

График за ОКС <Бакалавър след професионален бакалавър> за учебната 2016-2017 година започнали обучението си през учебната 2015- 2016 година

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (25 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

10.11.2016
04.12.2016

30.01.2017
08.02.2017

13.03.2017
20.03.2017

19.06.2017
23.06.2017

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР (28 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.04.2017
28.04.2017

08.05.2017
21.05.2017

22.05.2017
28.05.2017

19.06.2017
23.06.2017


{slider-ex title="Сесии за Държавни изпити и дипломни работи" class="green solid"open="false"}

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

03.07.2017 - 07.07.2017 г.

09.10.2017 - 13.10.2017 г.

Сметка за внасяне на такси към УниБИТ

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2016-2017 г.

 

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2016/2017 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно

Задочно

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  ББ

770

505

Направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Специалност: ИТ и ИБ

855,50

505

 

  

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКС <МАГИСТЪР>- РЕДОВНО, ЗАДОЧНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

График за ОКС <Магистър> за учебната 2016-2017 година, започнали обучението си през учебната 2015- 2016 година, редовно и задочно обучение

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР- ЗА 3 И 4 СЕМЕСТРИАЛНИ (20 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III - ти семестър
17.10.2016
06.11.2016

30.01.2017
08.02.2017

13.03.2017
20.03.2017

III семестриални
21.03.2017
25.03.2017

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР- ЗА 4 СЕМЕСТРИАЛНИ (28 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

IV- ти семестър
01.04.2017
28.04.2017

08.05.2017
21.05.2017

22.05.2017
28.05.2017

19.06.2017
23.06.2017

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „МАГИСТЪР” – 3 СЕМЕСТРИАЛНИ)

Редовна сесия

Поправителна сесия

20.04.2017 – 22.04.2017 г.

03.07.2017 – 07.07.2017 г.

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „МАГИСТЪР” – 4 СЕМЕСТРИАЛНИ)

 

Редовна сесия

Поправителна сесия

03.07.2017 - 07.07.2017 г.

09.10.2017 - 13.10.2017 г.

График за ОКС <Магистър> след ОКС <Бакалавър> и ОКС <Магистър> и ОКС <Магистър> след ОКС <Професионален бакалавър> за учебната 2016-2017 година, редовно и задочно обучение

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г. (25 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I –ви семестър
10.11.2016
04.12.2016
 

30.01.2017
08.02.2017
 

13.03.2017
20.03.2017
 

19.06.2017
23.06.2017
 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г. и МАРТ 2017 г. (28 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри и I-ви семестър
01.04.2017
28.04.2017
 

08.05.2017
21.05.2017
 

22.05.2017
28.05.2017
 

19.06.2017 - 23.06.2017-
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г.
20.11.2017- 26.11.2017-
*ПРИЕМ МАРТ 2017
 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА (ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г.)

От - До

Редовна сесия -
защита курсов проект

Поправителна сесия-
защита курсов проект

Ликвидационна сесия -
защита курсов проект

III- ти семестър
08.09.2017
17.09.2017
 

18.09.2017
20.09.2017
 

25.09.2017
26.09.2017

 

28.09.2017
30.09.2017

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (*ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г.)

 

Редовна сесия

Поправителна сесия

09.10.2017 г. – 13.10.2017 г.

12.03.2018 г. – 15.03.2018 г.


График за ОКС <Магистър>за 2016/2017 учебна година - дистанционно обучение

 

 за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“

и за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

(*ГРАФИКЪТ Е ЗА  НОВОПОСТЪПИЛИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР”)

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ СЕДМИЦИ
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
 
 03.10.2016 г. – 23.12.2016 г.
 12
30.01.2017 г. – 12.02.2017 г.
 20.02.2017 г. – 26.02.2017 г.
19.06.2017 г. – 23.06.2017 г.
 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 
 ОТ – ДО
БРОЙ СЕДМИЦИ
 РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
 
 13.02.2017 г. – 14.05.2017 г.
 13
 22.05.2017 г. – 04.06.2017 г.
 05.06.2017 г. – 11.06.2017 г.
19.06.2017 г. – 23.06.2017 г.
 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – ПОДГОТОВКА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
*за ОКС „МАГИСТЪР”след ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“-прием през октомври 2016 г.

 
ОТ – ДО
 
РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
 
08.09.2017г. – 17.09.2017г.
 

18.09.2017г. – 20.09.2017г.

25.09.2017г. – 26.09.2017г.

28.09.2017г. – 30.09.2017г.

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

09.10.2017г. – 13.10.2017г.

12.03.2018 г. – 15.03.2018 г.ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
(**графикът е за студенти, започнали обучението си през 2015/2016 учебна година)

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
03.10.2016г. – 23.12.2016г.

12

30.01.2017г. – 12.02.2017г.

20.02.2017г. – 26.02.2017г.

IІI–ти семестър
(3 семестриални)
21.03.2017 г. – 25.03.2017 г.
19.06.2017 г. – 23.06.2017 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ОТ – ДО
БРОЙ
СЕДМИЦИ

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
13.02.2017г. – 14.05.2017г.

13

22.05.2017г. – 04.06.2017г.

05.06.2017г. – 11.06.2017г.

19.06.2017г. – 23.06.2017г.

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „магистър“ – 3 семестриални)

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

20.04.2017 г. – 22.04.2017 г.

03.07.2017 г. – 07.07.2017 г.

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „магистър“ – 4 семестриални)

РЕДОВНА СЕСИЯ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

03.07.2017 г. – 07.07.2017 г.

09.10.2017 г. – 13.10.2017 г.

 

Сметка за внасяне на такси

 

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ОКС " МАГИСТЪР"  ЗАПОЧНАЛИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2015/ 2016 г..  НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ!

Семестриални такси за уч. 2016-2017 г. - редовно, задочно и дистанционно обучение

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА 

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно

Задочно

Дистанционно

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

281

174

281

Направление 4.6. Информатика и компютърни науки

404

202

404

Направление 9.1. Национална сигурност

480

269

480

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН

Задочно-ДПН

Дистанционно-СПН

Дистанционно-ДПН

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

770

870

466

541

466

541

Направление 4.6. Информатика и компютърни науки

855,50

955,50

480

580

480

580

Направление 9.1. Национална сигурност

951

1101

548

903

548

903

*СПН- Същото професионално направление

 

*ДПН- Друго професионално направление

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" -  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Семестриални такси за новопостъпилите студенти

Платено обучение

·         по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 480 лв. семестриална такса;

·         по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 580 лв. семестриална такса;

 Държавна поръчка*:

·         по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки – 404 лв. семестриална такса;

* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в същото професионално направление и класирането е по успех.

Семестриални такси за студентите, постъпили през миналата 2015/2016 учебна година

Платено обучение

-       по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки –  480 лв. семестриална такса;

Държавна поръчка*:

 

-       по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки –   404 лв. семестриална такса