DigiThink: Design thinking for digital innovation, Erasmus+ Project 2016-1-BG01-KA203-023719

DigiThink: Design thinking for digital innovation, Erasmus+ Project 2016-1-BG01-KA203-023719

Обща информация

 Номер на проекта        : 2016-1-BG01-KA203-023719

Тема на проекта - в оригинал        : DigiThink: Design thinking for digital innovation

Тема на проекта - на Български   :Проектиране на мисленето за цифрови иновации

Цели на проекта : Разработване на учебна програма и курс по проектиране на мисленето и внедряването на този подход в учебните програми за направление

 

Цели на проекта : Разработване на учебна програма и курс по проектиране на мисленето и внедряването на този подход в учебните програми за направление

Година на стартиране : 2016

Продължителност        - 24 месеца

Програма : "Erasmus+ Strategic Partnerships for vocational education and training"    

Участници

 Институция, координатор на проекта    : УниБИТ

Партньори :

·      Knowledge, Innovation and Strategies Management Club, Bulgaria

·      The University of Deusto, Spain

·      TECNALIA, Spain

·      Training 2000, Italy

·      Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Ръководител на проекта       : УниБИТ

Координатор от УниБИТ     : Евгения Ковачева