Квалификационни характеристики

Квалификационни характеристики

КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.6. <ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ>

Квалификационна характеристика на специалност <Информационни технологии>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

Квалификационна характеристика на специалност <Компютърни науки>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

Квалификационна характеристика на специалност <Информационна сигурност>

 

 

Квалификационна характеристика на специалност <Информационни технологии в съдебната администрация>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

Квалификационна характеристика на специалност <Информационно брокерство>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 9.1. <НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ>

 

Квалификационна характеристика на специалност <Национална сигурност>

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" 

Квалификационна характеристика на специалност <Информационни технологии>

 

Квалификационна характеристика на специалност <Информационно брокерство>

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ОКС "МАГИСТЪР" ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.6. <ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ>

Квалификационна характеристика на специалност <Софтуерни архитектури и управление на качеството

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

Квалификационна характеристика на специалност <Електронен бизнес и електронно управление>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

Квалификационна характеристика на специалност <Информационни системи и технологии>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!
 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

Квалификационна характеристика на специалност <Информационни технологии в медийния бизнес>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

Квалификационна характеристика на специалност <Информационни технологии и финансов инженеринг>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

Квалификационна характеристика на специалност <Технологично предприемачество и иновации в ИТ>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

Квалификационна характеристика на специалност <Цифрови технологии в креативните и реактивни индустрии>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

Квалификационна характеристика на специалност <Software Engineering>

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 9.1. <НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ>

Квалификационна характеристика на специалност <Демография и сигурност>

 

Квалификационна характеристика на специалност <Информационна сигурност>

 

Квалификационна характеристика на специалност <Национална сигурност>

 

 

Квалификационна характеристика на специалност <Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност>