Катедри

Катедри във Факултет "Информационни науки"

 

          Катедра "Информационни системи и технологии"

          Ръководител | Академичен състав | Специалности

 

 

 

          Катедра "Компютърни науки"

          Ръководител | Академичен състав | Специалности

 

 

 

          Катедра "Национална сигурност"

          Ръководител | Академичен състав | Специалности