Факултет "Информационни науки" към УниБИТ

Обзор на музикални приложения за слушане и разпознаване на песни. Прототип на мобилно приложение

Файлът се зарежда, моля изчакайте!