Факултет "Информационни науки" към УниБИТ

Надграждане функционалностите на системи за електронно обучение за подпомагане работата на преподавателя

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!