Факултет "Информационни науки" към УниБИТ

Създаване на софтуер за автоматизиране и разпределение на доставки по зададени поръчки от клиенти и доставчици

Файлът се зарежда, моля изчакайте!