Факултет "Информационни науки" към УниБИТ

Проектиране на динамичен уеб сайт за детски приказки чрез система за управление на съдържанието Joomla (2012 г.)