Среща на членовете на международния екип от учени, участващи по проект „Иновации за големи данни в реалния свят“ (iBIGworld)
Събота, 21 Май 2022 00:00

Среща на членовете на международния екип от учени, участващи по проект „Иновации за големи данни в реалния свят“ (iBIGworld)

Written by
Rate this item
(0 votes)

На 21 май 2022 г. беше проведена среща на членовете на международния екип от учени, участващи по проект „Иновации за големи данни в реалния свят“ (iBIGworld) 2020-1-PL01-KA203-082197 ( http://ibigworld.ni.ac.rs ). Активни участници в срщата бяха представители на Университета в Ниш (UNi), Университета в Bielsko-Biała (UBB) и Университета по библиотекознание и информационни технологии. Екипът от Националния университет в Тарас Шевченко в Киев (TSNUK) участва в срещата дистанционно. Представителите от българската страна са членове на акадмичния състав на Факултет „Информационни науки“ към УниБИТ. Срещата беше проведена в Ниш (Сърбия) в Научно-технологичния парк (https://ntp.rs/en/).

 

Третата среща по проекта беше организирана от Нишкия университет (UNi) в Сърбия. Целта на тази среща беше да се проследи напредъка на изпълнението на проекта и да се обсъдят опита от обучителни дейности C1, C2 и C3. Акцентът беше поставен и върху текущите дейности за развитие на проекта, както и върху изграждането на Ръководството за обучители. 

Read 57 times Last modified on Сряда, 22 Юни 2022 20:23